Gråkunst 2018-07-06T10:57:14+00:00

Hva er kunstfoto?

Et fotografi er kunst når det viser et utsnitt av virkeligheten sett gjennom et personlig temperament.

Kunst bringer betrakteren til ny innsikt og erkjennelse, eller til randen av dette.